Výrazy používané krypto komunitou

Výrazy používané krypto komunitou

Keď si pravidelne čítaš články venované kryptu, určite si už narazil na tieto výrazy. Pokúsim sa ich vysvetliť:

HODL: Tento výraz vznikol ako preklep slova „hold“ (držať) v príspevku na fóre Bitcointalk v roku 2013. Znamená to držať kryptomeny bez ohľadu na volatilitu trhu a nepredávať ich ani počas poklesov ceny. Dnes sa používa aj ako skratka pre „Hold On for Dear Life“ (drž sa zubami-nechtami).

Rekt: Slangový výraz odvodený od anglického slova „wrecked“ (zničený). Používa sa na opis situácie, keď niekto stratí veľkú časť svojej investície kvôli zlej obchodnej stratégii alebo veľkému poklesu trhu.

Crypto Bros: Tento termín sa používa na označenie nadšených, často mladých mužov, ktorí sú veľmi zapálení pre kryptomeny. Často majú optimistický pohľad na trh a propagujú kryptomeny ako budúcnosť finančného systému.

Whale: Označuje veľkého investora alebo držiteľa veľkého množstva kryptomeny. Títo jedinci alebo inštitúcie môžu svojimi transakciami výrazne ovplyvniť cenu na trhu.

FOMO: Skratka pre „Fear Of Missing Out“ (strach z premeškania). Ide o pocit úzkosti, že zmeškáte príležitosť získať zisk, čo vedie k impulzívnemu nákupu.

FUD: Skratka pre „Fear, Uncertainty, and Doubt“ (strach, neistota a pochybnosti). Označuje šírenie negatívnych informácií, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutia investorov a spôsobiť paniku na trhu.

Altcoin: Všetky kryptomeny okrem Bitcoinu sa nazývajú altcoiny (alternatívne mince).

Pump and Dump: Praktika, pri ktorej skupina investorov umelo nafúkne cenu kryptomeny (pump) a potom ju rýchlo predá za vyššiu cenu (dump), čo spôsobí prudký pokles ceny.

Mining: Proces, pri ktorom sa nové jednotky kryptomeny vytvárajú a transakcie sa overujú na blockchainovej sieti. Tí, ktorí tento proces vykonávajú, sa nazývajú mineri (ťažitelia).

Token: Digitálne aktívum vytvorené na existujúcej blockchainovej platforme, ako je Ethereum. Tokeny môžu predstavovať rôzne hodnoty, ako sú podiely na projektoch, prístupové práva alebo iné aktíva.

ATH: Skratka pre „All-Time High“ (historické maximum). Označuje najvyššiu cenu, ktorú kedy daná kryptomena dosiahla.

Bagholder: Osoba, ktorá drží veľké množstvo kryptomeny, ktorej cena prudko klesla, v nádeji, že sa jej hodnota v budúcnosti opäť zvýši.

Bear/Bull Market: Medvedí trh (bear market) označuje obdobie, počas ktorého ceny klesajú a sentiment je negatívny. Naopak, býčí trh (bull market) je obdobie, keď ceny stúpajú a sentiment je pozitívny.

Burning: Proces trvalého odstránenia určitého množstva kryptomeny z obehu, čím sa zníži jej celková ponuka. Toto sa často robí za účelom zvýšenia hodnoty zostávajúcich tokenov.

Decentralized Finance (DeFi): Sektor kryptomenového trhu, ktorý sa zaoberá finančnými službami poskytovanými bez centrálneho sprostredkovateľa, využívajúc blockchain technológiu a smart kontrakty.

DYOR: Skratka pre „Do Your Own Research“ (urob si vlastný prieskum). Zdôrazňuje dôležitosť osobného prieskumu a vzdelávania pred investovaním do kryptomien.

Gas: Poplatok za vykonanie transakcie alebo operácie na blockchainovej sieti, najčastejšie používaný v súvislosti s Ethereum sieťou.

Hard Fork: Trvalá zmena v protokole blockchainovej siete, ktorá vytvára dve oddelené blockchainy. Príkladom je rozdvojenie medzi Bitcoinom a Bitcoin Cashom.

ICO: Skratka pre „Initial Coin Offering“ (počiatočná ponuka mincí). Metóda fundraisingu pre nové kryptomenové projekty, kde investori nakupujú nové tokeny pred ich verejným uvedením na trh.

Liquidity: Schopnosť kryptomeny byť rýchlo a ľahko kúpená alebo predaná na trhu bez významného vplyvu na jej cenu.

Moon: Výraz používaný na opis veľkého a rýchleho nárastu ceny kryptomeny. „Going to the moon“ znamená, že cena rastie extrémne vysoko.

Node: Počítač, ktorý je súčasťou blockchainovej siete a udržiava jej kópiu, pričom sa podieľa na overovaní a propagovaní transakcií.

Paper Hands: Osoba, ktorá rýchlo predáva svoje kryptomeny pri prvom náznaku poklesu ceny, na rozdiel od „diamond hands“, čo označuje niekoho, kto drží svoje investície bez ohľadu na volatilitu trhu.

Private Key/Public Key: Kryptografické kľúče používané na prístup a správu kryptomenových transakcií. Verejný kľúč (public key) sa používa na prijímanie finančných prostriedkov, zatiaľ čo súkromný kľúč (private key) sa používa na podpisovanie transakcií a prístup k finančným prostriedkom.

Rug Pull: Podvodná praktika, kde vývojári kryptomenového projektu náhle opustia projekt a zmiznú s finančnými prostriedkami investorov.

Stablecoin: Kryptomena naviazaná na stabilné aktívum, ako je americký dolár, aby minimalizovala volatilitu.

Staking: Proces držania určitého množstva kryptomeny v peňaženke na podporu operácií blockchainovej siete, ako je overovanie transakcií, za čo sa získavajú odmeny.

Tokenomics: Kombinácia slov „token“ a „economics“. Označuje ekonomický model a zásady fungovania a hodnotenia kryptomenových tokenov.

Wallet: Softvér alebo hardvér, ktorý umožňuje používateľom ukladať, spravovať a vykonávať transakcie s ich kryptomenami.

Whitelisted: Zoznam schválených účastníkov alebo adries, ktoré majú povolený prístup k určitému predpredaju tokenov alebo inej obmedzenej udalosti.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *